Catalogue

Danh sách tất cả Catalogue sản phẩm của Sheng Tong.

150N

Bg (1, 4-Butanediol)

POLYESTER POLYOL 1, 4-Butanediol

Bg (1, 4-Butanediol)

POLYESTER POLYOL 1, 4-Butanediol

CÁC HÓA CHẤT KHÁC

CAO SU TỔNG HỢP

Chất kết dính kết cấu đặc biệt

POLYESTER POLYOL Chất kết dính kết cấu đặc biệt

Dầu động cơ xe máy

DẦU XE MÁY KUNLUN SL 10W-40

DẦU HÓA DẺO NGÀNH NHỰA / CAO SU

RPO 140 – FORMOSA
RPO 140 – SEPAHAN
PARAFFIN 500N
PARAFFIN 70N

DẦU MÁY DỆT

Dầu thủy lực 32

DẦU THỦY LỰC 32

Dầu thủy lực 46

DẦU THỦY LỰC 46

Dầu thủy lực 68

Dầu trợ lực tay lái

DẦU TRỢ LỰC TAY LÁI KUNLUN ATF-III

DOA

DOP

DOTP

Dung môi

Dung môi cao su

Dung môi thông dụng

Eg/Bg (Glycol, 1, 4-Butanediol)

POLYESTER POLYOL Glycol, 1, 4-Butanediol

Eg/Pg (Ethylene Glycol, 1, 2-Propylene Glycol)

POLYESTER POLYOL Ethylene Glycol, 1, 2-Propylene Glycol

Hd (1, 6-Hexanediol)

POLYESTER POLYOL 1, 6-Hexanediol

HD 40

Hexamoll

Máy móc công nghiệp

DẦU MÁY HD 50

N4006

N4010

Napthenic

Npg (Glutaryl Glycol mới)

POLYESTER POLYOL Glutaryl Glycol

Sử dụng cho Nhựa Mực

POLYESTER POLYOL Sử dụng cho nhựa mực

TOTM

Tpu với cấu trúc đặc biệt

POLYESTER POLYOL TPU với cấu trúc đặc biệt