Dầu động cơ Diesel KunLun CF-4 15W-40

SẢN PHẨM: Dầu động cơ Diesel KunLun CF-4 15W-40
MÃ SẢN PHẨM: CF-4 15W-40
THƯƠNG HIỆU: KUNLUN
GIÁ TIỀN: LIÊN HỆ

ĐÓNG GÓI: 20 lít/ Thùng

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM: Dầu động cơ Diesel KunLun CF-4 HD là một loại dầu động cơ nổ kinh tế và chất lượng cao được phát triển để làm sạch và bảo vệ động cơ diesel hạng nặng cũ trong các thị trường đòi hỏi TBN cao hơn.

Bạn cần hỗ trợ ?

ỨNG DỤNG SẢN PHẨM: Dầu động cơ Diesel KunLun CF-4 HD được khuyến nghị sử dụng cho động cơ diesel hạng nặng bốn thì tốc độ cao yêu cầu API CF-4 hoặc các phân loại trước đó. Nó đặc biệt được khuyến nghị sử dụng trong các xe tải cũ (Euro 0 – II) để đối phó với chất lượng nhiên liệu đòi hỏi khắt khe:

  • Loại bỏ cặn carbon hiện có và ngăn ngừa sự kết tụ của bồ hóng.
  • Bảo vệ chống ăn mòn axit.
  • Cho phép bảo vệ chống mài mòn tốt.
  • TBN cao hơn để đối phó với chất lượng nhiên liệu đòi hỏi khắt khe.

TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG:

Cấp SAE 15W-40 20W-50 Phương pháp thử
Độ nhớt động học      
40oC, mm2/s 116.5 174.1 ASTM D445
100oC, mm2/s 15.5 19.8 ASTM D445
Độ nhớt biểu kiến      
-15oC, mm2/s 8300 ASTM D5293
-20oC, mm2/s 6500 ASTM D5293
Chỉ số độ nhớt 139 131 ASTM D2270
Khối lượng riêng, 15oC 0.874 0.883 ASTM D4052
Điểm bắt cháy, COC, oC 236 252 ASTM D93
Điểm đông đặc, oC -33 -30 ASTM D97
TBN, mgKOH/g 10.3 10.3 ASTM D2896