Dầu động cơ siêu xe KunLun SN 5W-40

SẢN PHẨM: Dầu động cơ siêu xe KunLun SN 5W-40
MÃ SẢN PHẨM: SN 5W-40
THƯƠNG HIỆU: KUNLUN
GIÁ TIỀN: LIÊN HỆ

ĐÓNG GÓI: 1 LÍT/ CHAI, 4 LÍT/ CHAI

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM: Là một loại dầu nhớt động cơ tổng hợp hiệu suất cao tiên tiến. Nó được tinh chế đặc biệt từ các dầu gốc tổng hợp được lựa chọn cẩn thận với gói phụ gia tiên tiến được thử nghiệm để cung cấp hiệu suất và bảo vệ động cơ vượt trội.

Bạn cần hỗ trợ ?

ỨNG DỤNG SẢN PHẨM: Dầu động cơ siêu xe có thể được sử dụng khi sử dụng dầu đáp ứng các phân loại trước đó như API SM, SL, SJ, SH, SG:

  • Chứa các chất phụ gia làm sạch tiên tiến để giúp loại bỏ cặn và ngăn ngừa sự hình thành bùn.
  • Cung cấp quá trình oxy hóa và ổn định nhiệt tuyệt vời để giúp ngăn chặn sự xuống cấp của dầu.
  • Giảm độ biến động của dầu và tốn ít dầu hơn do sự hiện diện của các dầu gốc tổng hợp.
  • Công thức SAPS thấp hơn để kéo dài tuổi thọ của các thiết bị xử lý bổ sung.

 

TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG:

Cấp SAE 5W-30 5W-40
Độ nhớt động học  
40oC, mm2/s 68.7 83.3 ASTM D445
100oC, mm2/s 11.54 13.79 ASTM D445
Độ nhớt biểu kiến  
-30oC, mm2/s 6592 6271 ASTM D5293
Chỉ số độ nhớt 163 170 ASTM D2270
Khối lượng riêng, 15oC 0.851 0.852 ASTM D4052
Điểm bắt cháy, COC, oC 230 228 ASTM D93
Điểm đông đặc, oC -42 -42 ASTM D97